12 September 2008

Jerambah Karang

Tidak tahu mengapa jerambah ini sebut jerambah karang , jerambah/jembatan yang membelah sungai sekanak untuk menghubungkan Jalan Merdeka ini di buat setelah penimbunan sungai tengkuruk dan kapuran, tapi namanya menjadi jerambah karang ...belum tahu pasti.

0 comment:

Post a Comment